Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Tổ Ngữ Văn

Cập nhật lúc : 13:24 02/11/2015  

Tập thể Tổ Ngữ Văn- Nhạc-Họa-GDCD gồm 09 giáo viên:

1. Thầy Phạm Đình Thành(Tổ trưởng)

2. Cô Đinh Thị Thu Thảo

3. Cô Nguyễn Thị Hường

4. Thầy Lương Văn Phước

5. Cô Đặng Thị Dạ Thủy

6. Cô Huỳnh Thị Hoàng Hoa

7. Thầy Lê Văn Thanh

8. Cô Phan Trung Hiếu

9. Cô Đinh Thị Ngọc Mai

Số lượt xem : 1036