Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Tổ Sử - Địa

Cập nhật lúc : 13:12 02/11/2015  

Tập thể Tổ Sử Địa - Ngoại Ngữ gồm 7 giáo viên:

1. Cô Đặng Thị Hoài Phương(Tổ trưởng)

2. Cô Trần Thị Kim Phượng

3. Cô Nguyễn Thị ALy

4. Cô Trần Thị Thiện

5. Cô Nguyễn Thị Xuân

6. Cô Đỗ Thị Chinh

7. Cô Thái Thị Thu Hồng

Số lượt xem : 2194