Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường THCS Nguyễn Công Trứ tổ chức tuyên truyền về “An toàn giao thông” năm học 2018 – 2019
Tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) là một vấn đề đang được xã hội quan ...