Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÁT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN BOM, MÌN CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Vào tiết chào cờ thứ 2 ngày 12/11/2018 tại trường THCS Nguyễn Công Trứ nhóm GDCD phối hợp với Ban giám hiệu nhà trườngvà Đoàn, Đội thiếu ...

Trang 1/2
1 2