Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÁT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN BOM, MÌN CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Vào tiết chào cờ thứ 2 ngày 12/11/2018 tại trường THCS Nguyễn Công Trứ nhóm GDCD phối hợp với Ban giám hiệu nhà trườngvà Đoàn, Đội thiếu ...

Trang 1/2
1 2