Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÁT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN BOM, MÌN CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Vào tiết chào cờ thứ 2 ngày 12/11/2018 tại trường THCS Nguyễn Công Trứ nhóm GDCD phối hợp với Ban giám hiệu nhà trườngvà Đoàn, Đội thiếu ...

Trang 1/2
1 2