Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016-2017

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Sáng ngày 5/9, nhiều trường học trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 trong niềm hân hoan, phấn khởi của ...