Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

CÁC CUỘC THI CỦA NGÀNH

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Hướng dẫn viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020 chủ đề "thế giới chúng ta đang sống"

       Năm nào ,Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU cũng làm dậy sóng phong trào trong các trường học. Năm nay, Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020 đã công bố đề bài, đó...