Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:14 11/12/2017  

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄNCÔNG TRỨ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH-TTHCSNCT

Hòa Phát,  ngày 4    tháng  12   năm 2017

                                     

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KÌ I

 NĂM HỌC 2017-2018

 
   

 

 

            Thực hiện công văn số 949/SGDĐT-THCS ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2017-2018; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Nguyễn Công Trứ lập kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 như sau:

            I. Công tác chuẩn bị ôn tập, kiểm tra học kì I

            1. Nội dung kiến thức và thời gian ôn tập các môn đề của Sở, Phòng GD&ĐT ra

            - Nội dung từ đầu chương trình HKI đến hết ngày 20/12/2017

            - Thời gian ôn tập (vừa học vừa ôn tập) từ ngày 11/12 đến 25/12/2017

            - Các môn đề của Sở GD&ĐT đối với lớp 9 gồm: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa

            - Các môn đề của Phòng GD&ĐT đối với lớp 6,7,8 gồm: Toán, Văn, Anh

            2. Nội dung kiến thức và thời gian ôn tập các môn đề của trường ra

            - Nội dung từ đầu chương trình HKI đến hết ngày 14/12/2017

            - Thời gian ôn tập (vừa học vừa ôn tập) từ ngày 11/12 đến 21/12/2017: Ôn tập theo đề cương (vừa học vừa ôn tập)

            Lưu ý: Các môn bị trể chương trình, GVBM bố trí thời gian dạy bù để kịp chương trình.

            2. Cách thức ôn tập

            - Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên soạn đề cương ôn tập thống nhất theo lớp (từ lớp 6 đến lớp 9). Phát đề cương ôn tập cho học sinh và nộp về PHT trong ngày 05 tháng 12 năm 2017.         

            - GVBM phổ biến đề cương ôn tập và hướng dẫn, kiểm tra học sinh ôn tập thông qua các tiết học.

            - GVCN có nhiệm vụ phân công, nhắc nhở học sinh khá giỏi giúp đỡ, kiểm tra việc ôn tập của học sinh yếu kém.

            3. Công tác chuẩn bị

            - Học sinh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, giấy làm bài kiểm tra.

            - GVCN phát thẻ dự kiểm tra cho học sinh lớp 6,7,8 trong ngày 16/12/2017; lớp 9 trong ngày 23/12/2017.

            - GVBM kiểm tra, rà soát lại tất cả các cột điểm dựa theo thông tư 58/2011/BGD&ĐT ngày 12/12/2011 về ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GD&ĐT. Nếu có thay đổi số tiết trong PPCT nhằm đáp ứng tình hình thực tế thì phải thống nhất trong Tổ/ Nhóm chuyên môn để thực hiện (nội dung phải được thể hiện trong biên bản họp Tổ/Nhóm).

             - GVBM, GVCN học tập lại quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/BGD&ĐT ngày 12/12/2011.

            -  Lập danh sách học sinh dự kiểm tra theo phòng (theo thứ tự a,b,c), mỗi phòng kiểm tra không quá 24 học sinh.

            - Tham mưu với Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi chấm bài kiểm tra HKI năm học 2017-2018.

            II. Công tác ra đề kiểm tra và in sao đề

            1. Giáo viên được phân công ra đề và duyệt đề phải đảm bảo bí mật bộ đề kiểm tra và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề (đề chính thức và đề dự bị có ma trận và đáp án đầy đủ).

            a) Thời gian làm bài:            - Toán, Văn: 90 phút;

                                                            - Các môn còn lại: 45 phút.

            b) Hình thức ra đề

            - Lớp 9 (đề của Sở GD&ĐT): Tự luận. Riêng môn tiếng Anh có thêm phần trắc nghiệm;

            - Lớp 6,7,8 (đề của Phòng GD&ĐT):

            + Kết hợp trắc nghiệm với tự luận trong đó môn Ngữ văn, Toán phần trắc nghiệm (3 điểm), phần tự luận (4 điểm).

            + Riêng môn Tiếng Anh phần Nghe (2 điểm), phần Đọc-Viết (6 điểm) (phần viết gồm 2 phần: viết lại câu và viết đoạn văn, đối với khối lớp 6 có thể viết đoạn văn theo gợi ý cho trước), phần Nói (2 điểm) ( trường tự bố trí cho học sinh kiểm tra trước khi kiểm tra viết, giới hạn chủ đề từ bài 1 đến bài 5).

            - Các môn còn lại của lớp 6,7,8,9 (đề trường): Tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

            - Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn KTKN và điều chỉnh nội dung chương trình GDPT; phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá; phân loại được trình độ học sinh.

            - Đối với các môn KHXH và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kiểm tra việc vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc. Riêng môn Lịch sử phải có 30% nội dung kiểm tra về lịch sử địa phương theo chương trình học tại công văn số 1226/SGDĐT-GDTrH ngày 21/4/2015 về việc hướng dẫn dạy học sách Lịch sử Đà Nẵng THCS và THPT của Sở GD&ĐT.

            2. Các tổ trưởng chuyên môn duyệt và ký vào đề kiểm tra nộp bằng văn bản về BGH (kèm theo file word gửi qua Email: nguyet.tbm@gmail.com) đối với các môn Phòng GD&ĐT và trường ra đề chậm nhất ngày 09/12/2017 gồm: đề chính thức, đề dự bị, đáp án và ma trần đề. Riêng môn Tiếng Anh có file nghe đính kèm theo mỗi đề.

            3. Tổ chức in sao đề và niêm phong đề kiểm tra của trường (theo Quyết định) và thực hiện theo công văn chỉ đạo số 3867/GDĐT-VP ngày 24/10/2007 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn công tác biên soạn, in sao đề kiểm tra các cấp học vào ngày 18/12/2017

            III. Thời gian kiểm tra

            1. Đối với các môn đề của Sở và Phòng GD&ĐT: Kiểm tra theo lịch từ ngày 26-30/12/2017 (có lịch cụ thể đính kèm).

            2. Đối với các môn đề của trường

            - Từ ngày 13-20/12/2017: Kiểm tra các môn TD; AN; MT, Tin học, Công nghệ, GDCD (GVBM tự tổ chức trong tiết học theo TKB).

            - Từ ngày 22/12/2017-30/12/2017: Kiểm tra các môn còn lại (có lịch cụ thể đính kèm).

            IV. Phân công giáo viên coi, chấm kiểm tra

            1. Giáo viên thực hiện nghiêm túc việc coi, chấm bài kiểm tra theo phân công (bảng phân công kèm theo).

            2. Chấm bài kiểm tra các môn do Sở và Phòng GD&ĐT ra đề tập trung tại trường sau buổi thi theo phân công (bảng phân công kèm theo).

            3. GVBM chấm bài và thống kê chất lượng bài kiểm tra theo mẫu nộp về bộ phận chuyên môn đúng thời hạn quy định (sau 2 ngày kiểm tra).

            V. Báo cáo thống kê chất lượng

            1. GVBM nhập điểm kiểm tra học kì vào phần mềm nhập điểm vnEdu theo đúng thời gian quy định sau khi có kết quả.

            2. GVBM và GVCN sau khi nhập điểm vào máy có kết quả báo cáo chất lượng bộ môn và chất lượng hai mặt về Tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp theo bộ môn và nộp về PHT theo thông báo (theo biểu mẫu nếu có) .

 

            Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 của trường THCS Nguyễn Công Trứ, nhà trường yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên để không làm ảnh hưởng đến tình hình chung của nhà trường./.

 

  Nơi nhận:

- BGH;                             

- TTCM;              

- Lưu: CM, VT.                                                                                

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Thái Bình Minh Nguyệt

 

 

Số lượt xem : 266

Các tin khác
THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH SINH VIÊN PHÒNG CHỐNG COVID-19
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM LỆ
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ HỌC, ĐI HỌC LẠI CỦA HỌC SINH, HỌC VIÊN
THÔNG BÁO CỦA SGD VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
LỊCH KIỂM TRA HKI-NĂM HỌC 2018-2019
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ
LỊCH KIỂM TRA HKII-NĂM HỌC 2017-2018 SỞ GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Phát động cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017-2018 cho học sinh THCS
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 -2016
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 -2017
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 -2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 10
VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC 2 NGÀY 10-11/11/2017 (THỨ 6 VÀ THỨ 7) ĐỂ PHỤC VỤ APEC 2017 TẠI TP ĐÀ NẴNG
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)