Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:56 19/12/2018  

LỊCH KIỂM TRA HKI-NĂM HỌC 2018-2019


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄNCÔNG TRỨ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2018 -2019

(Kèm theo kế hoạch số      /KH-TTHCSNCT ngày    tháng     năm 2018

của trường THCS Nguyễn Công Trứ)

 

Thời gian

Buổi

Khối lớp

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Trực BGH

Ghi chú

Thứ 4

02/01/

2019

Sáng

 

7

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 – 8h15

từ 8h45 - 9h30

Tân

- Buổi sáng: GV, HS có mặt lúc 7g00

 

- Buổi chiều: GV, HS có mặt lúc 13g00

 

- Từ ngày 17 - 28/12/2018, GVBM tự tổ chức kiểm tra các môn AN, MT, TD, Tin học, Công nghệ, GDCD (theo TKB).

- Sáng ngày 02/01/2019 lớp 7 kiểm tra theo đề của trường, lớp 9 vẫn học bình thường theo TKB (ôn tập).

 

Chiều

8

Hóa học,

Lịch sử

từ 13h30 – 14h15

từ 14h45 – 15h30

Nguyệt

Thứ 5

03/01/

2019

Sáng

9

Ngữ văn, Lịch sử

từ 7h30 – 9h00

từ 9h45 – 10h30

Tân

Chiều

6

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13h30 – 15h00

từ 15h30 – 16h15

Nguyệt

Thứ 6

04/01/

2019

Sáng

9

Toán,

Địa lý

từ 7h30 – 9h00

từ 9h45 - 10h30

Tân

Chiều

7

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13h30 – 15h00

từ 15h30 – 16h15

Nguyệt

Thứ 7     05/01/

2019        

Sáng

9

Vật lý,

T.Anh

từ 7h30 – 8h15

từ 9h00 – 9h45

Nguyệt

Chiều

8

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13h30 – 15h00

từ 15h30 – 16h15

Tân

 

Thứ 2

07/01/

2019

Sáng

9

Hóa học,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 9h00 - 9h45

Tân

Chiều

6

Toán, Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Nguyệt

Thứ 3

08/01/

2018

Sáng

8

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 9h00 - 9h45

Nguyệt

Chiều

7

Toán, Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Tân

Thứ 4

09/01

2019

Sáng

6

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 – 8h15

từ 8h45 - 9h30

Nguyệt

Chiều

8

Toán, Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Tân

Thứ 5

10/01

2019

Sáng

7

Lịch sử

từ 7h30 – 8h15

Nguyệt

 

6

Lịch sử

từ 9h00 - 9h45

 

Số lượt xem : 216

Các tin khác
THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH SINH VIÊN PHÒNG CHỐNG COVID-19
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM LỆ
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NGHỈ HỌC, ĐI HỌC LẠI CỦA HỌC SINH, HỌC VIÊN
THÔNG BÁO CỦA SGD VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ
LỊCH KIỂM TRA HKII-NĂM HỌC 2017-2018 SỞ GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Phát động cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017-2018 cho học sinh THCS
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 -2015
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 -2016
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 -2017
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 -2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ HỌC DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 10
VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC 2 NGÀY 10-11/11/2017 (THỨ 6 VÀ THỨ 7) ĐỂ PHỤC VỤ APEC 2017 TẠI TP ĐÀ NẴNG
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂM LỊCH)