Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:56 19/12/2018  

LỊCH KIỂM TRA HKI-NĂM HỌC 2018-2019


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄNCÔNG TRỨ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2018 -2019

(Kèm theo kế hoạch số      /KH-TTHCSNCT ngày    tháng     năm 2018

của trường THCS Nguyễn Công Trứ)

 

Thời gian

Buổi

Khối lớp

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Trực BGH

Ghi chú

Thứ 4

02/01/

2019

Sáng

 

7

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 – 8h15

từ 8h45 - 9h30

Tân

- Buổi sáng: GV, HS có mặt lúc 7g00

 

- Buổi chiều: GV, HS có mặt lúc 13g00

 

- Từ ngày 17 - 28/12/2018, GVBM tự tổ chức kiểm tra các môn AN, MT, TD, Tin học, Công nghệ, GDCD (theo TKB).

- Sáng ngày 02/01/2019 lớp 7 kiểm tra theo đề của trường, lớp 9 vẫn học bình thường theo TKB (ôn tập).

 

Chiều

8

Hóa học,

Lịch sử

từ 13h30 – 14h15

từ 14h45 – 15h30

Nguyệt

Thứ 5

03/01/

2019

Sáng

9

Ngữ văn, Lịch sử

từ 7h30 – 9h00

từ 9h45 – 10h30

Tân

Chiều

6

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13h30 – 15h00

từ 15h30 – 16h15

Nguyệt

Thứ 6

04/01/

2019

Sáng

9

Toán,

Địa lý

từ 7h30 – 9h00

từ 9h45 - 10h30

Tân

Chiều

7

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13h30 – 15h00

từ 15h30 – 16h15

Nguyệt

Thứ 7     05/01/

2019        

Sáng

9

Vật lý,

T.Anh

từ 7h30 – 8h15

từ 9h00 – 9h45

Nguyệt

Chiều

8

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13h30 – 15h00

từ 15h30 – 16h15

Tân

 

Thứ 2

07/01/

2019

Sáng

9

Hóa học,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 9h00 - 9h45

Tân

Chiều

6

Toán, Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Nguyệt

Thứ 3

08/01/

2018

Sáng

8

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 9h00 - 9h45

Nguyệt

Chiều

7

Toán, Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Tân

Thứ 4

09/01

2019

Sáng

6

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 – 8h15

từ 8h45 - 9h30

Nguyệt

Chiều

8

Toán, Địa lý

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Tân

Thứ 5

10/01

2019

Sáng

7

Lịch sử

từ 7h30 – 8h15

Nguyệt

 

6

Lịch sử

từ 9h00 - 9h45

 

Số lượt xem : 96