Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:13 11/12/2017  

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 -2018


UBND QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄNCÔNG TRỨ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2017 -2018

(Kèm theo kế hoạch số   632   /KH-TTHCSNCT ngày 4   tháng  12   năm 2017

của trường THCS Nguyễn Công Trứ)

 

Thời gian

Buổi

Khối lớp

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

Trực BGH

Ghi chú

Thứ 6

22/12/

2017

Sáng

 

8

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 8h40 - 9h25

Tân

- Buổi sáng: GV, HS có mặt lúc 7g00

 

- Buổi chiều: GV, HS có mặt lúc 13g00

 

- Từ ngày 13 - 20/12/2017, GVBM tự tổ chức kiểm tra các môn AN, MT, TD, Tin học, Công nghệ, GDCD.

- Ngày 22-23/12/2017 lớp 6,7,8 kiểm tra theo đề của trường, lớp 9 vẫn học bình thường theo TKB (ôn tập)

- Ngày 25/12/2017 các lớp vẫn học bình thường theo TKB (ôn tập). GVBM không tổ chức kiểm tra từ 15’ -> 1t.

 

Chiều

6

Vật lý,

Sinh học,

Địa lý

từ 13g30 - 14g15

từ 14g45 - 15g30

từ 16g00 - 16g45

Nguyệt

Thứ 7

23/12/

2017

Sáng

8

Hóa học,

Địa lý

từ 7h30 - 8g15

từ 8h40 - 9h25

Tân

Chiều

7

Vật lý,

Sinh học,

Địa lý

từ 13g30 - 14g15

từ 14g45 - 15g30

từ 16g00 - 16g45

Nguyệt

Thứ 3

26/12/

2017

Sáng

9

Ngữ văn,

Địa lý

từ 7h30 - 9g00

từ 9h45 - 10h30

Tân

Chiều

6

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Nguyệt

Thứ 4     27/12/

2017        

Sáng

9

Toán, Lịch sử

từ 7h30 - 9g00

từ 9h45 - 10h30

Tân

Chiều

7

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Nguyệt

 

Thứ 5

28/12/

2017

Sáng

9

Vật lý,

Sinh học

từ 7h30 - 8g15

từ 9h00 - 9h45

Tân

Chiều

8

Ngữ văn,

T.Anh

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Nguyệt

Thứ 6

29/12/

2017

Sáng

9

Hóa học,

T.Anh

từ 7h30 - 8g15

từ 9h00 - 9h45

Nguyệt

Chiều

6

Toán, Lịch sử

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Tân

Thứ 7

30/12

2017

Sáng

7

Toán, Lịch sử

từ 7h30 - 9g00

từ 9h30 - 10h15

Nguyệt

Chiều

8

Toán, Lịch sử

từ 13g30 - 15g00

từ 15g30 - 16g15

Tân

 

Số lượt xem : 265