Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:42 11/11/2015  

Thông báo tổ chức ngoại khóa " Rung chuông vàng" cho học sinh toàn trường

Sáng thứ 5 ngày 12/11/2015: Đúng vào lúc 7h00 nhà trường tổ chức ngoại khóa " Rung chuông vàng"

Thành phần: Giáo viên, Học sinh toàn trường

Nhà trường thông báo học sinh có mặt lúc 6h45 tập trung để chuẩn bị cho ngoại khóa

Chiều thứ 5 ngày 12/11/2015: tất cả học sinh học bù thời khóa biểu buổi sáng./.

Số lượt xem : 808