Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:49 11/11/2015  

VỀ VIỆC ĐƯA LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 12 LÊN WESBITER

VỀ VIỆC ĐƯA LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 12 LÊN WESBITER

Nhà trường nhắc lại về việc các thầy cô đưa LBG (Tuần 12) lên wesbiter chú ý đến những công việc sau:

1) Tuần theo năm dương lịch 2015 là tuần 46

2) Tuần thực dạy là tuần 12

3) Kích vào ô đã duyệt

  Những tuần sau đó các thầy cô làm tương tự và lưu ý việc đưa LBG lên wesbiter thực hiện vào những ngày cuối của tuần đang dạy

Số lượt xem : 479