Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Tin tức

Trường THCS Nguyễn Công Trứ tổ chức ngoại khóa chủ đề "Sắc Xuân"
Theo dòng lịch sử, vào tháng 2 năm 544, Lý Nam Đế sau khi đánh bại quân nhà Lương đã đặt tên nước ta là Vạn Xuân với mong ước đất nước ...

  • Ngày hội Halloween
    Ngày 31 tháng 10 tổ Anh Văn trường THCS Nguyễn Công Trứ đã tổ chức ngày hội ...