Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Công đoàn

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ NHIỆM KÌ 2017-2022
Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2017 trường THCS Nguyễn Công Trứ tiến hành Đại hội Công Đoàn nhiệm kì 2017-2022 .