Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Video

Đốt lửa trại Hội trại với chủ đề "Đội ta lớn lên cùng đất nước"


Học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ tham gia trò chơi tại Hội trại với chủ đề “Đội ta lớn lến cùng đất nước”


HỘI TRẠI "TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN"


Ngày Hội Tiến bước lên đoàn 2015


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào

van nghe


Khi tóc thầy bạc trắng


Cha tôi là kẻ nói dối